Światowy Dzień Garbusa: Jak zarejestrować zabytkowy samochód ?

Hobby

Dzisiaj w „Dzień Garbatego”, czyli w Światowy Dzień Garbusa podpowiadamy jak zarejestrować ten najdłużej i najliczniej produkowany model samochodu w historii motoryzacji  jako auto zabytkowe.

Pasjonaci motoryzacji, szczególnie zabytkowych pojazdów doskonale wiedzą ile czasu i pieniędzy kosztuje posiadanie „klasyka”. Aby samochód zaliczyć do tak prestiżowej grupy  musi ono spełniać kilka warunków. Są to m.in.:

  1. Pojazd musi mieć co najmniej 25 lat
  2. Nie może już być produkowany od 15 lat
  3. Musi posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).

Są też wyjątki. W niektórych przypadkach zabytkiem może zostać również auto młodsze. Pod uwagę będą wtedy brane takie przesłanki jak posiadanie unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych lub związek pojazdu z istotnymi wydarzeniami historycznymi.

 

Jak wygląda badanie techniczne zabytkowego samochodu?

Do stacji kontroli pojazdów należy wybrać się z wnioskiem o przeprowadzenie badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego. Aby auto zostało zaliczone w szereg zabytków musi przejść specjalne badania techniczne. Badanie takie należy przeprowadzić w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz wykonaniu porównania stanu faktycznego pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego, składanym w stacji kontroli pojazdów.

 

Rejestracja samochodu zabytkowego w wydziale komunikacji

Wielu właścicieli pojazdów na samą myśl o wizycie na Urzędzie Miasta stają się nerwowi. Niestety chcąc posiadać klasyka w garażu, wizyta ta jest nieunikniona. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek (z odpowiednimi załącznikami) wraz z ustawową opłatą.

Załączniki do wniosku:

  1. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
  2. Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.
  3. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
  4. Dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego.
  5. Karta pojazdu (jeśli była wydana).
  6. Tablice rejestracyjne.

 


Ubezpieczenia online